Кратък фирмен профил

С ИН 4 АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Маньово бърдо 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131328688
Капитал (лв.): 540 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 03.08.2005 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, посредничество при сделки с недвижими имоти, извършване на сделки с недвижимо имущество и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, предоставяне на всякакъв вид туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, експлоатация на минерални извори и минерални води, балнеология и водолечение, вътрешнотърговска, външноикономическа и консултантска дейност, представителство, посредничество, комисионерство, лизинг, маркетинг, реклама, както и осъществяване на други дейности, за които няма изрична забрана със закон.
 

11.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
16.09.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.06.2005: Съветът на директорите на "С ИН 4" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 436 пъти
[2016: 140, 2015: 42, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 153, 2011: 12, ... ]