Кратък фирмен профил

Плод Комерс ЕАД - Ястребово - СЗ


Контакти

Ястребово - СЗ, 6056
община Опан
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123649098
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 08.10.2009 
Предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги, предлагане на интернет услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорска дейност и услуги, ресторантьорство, вътрешен и международен транспорт на лица и товари, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

09.10.2009: Плод Комерс АД - Стара Загора свиква Извънредно общо събрание на...
20.05.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 145 пъти
[2016: 28, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 67, 2011: 1, ... ]