Кратък фирмен профил

М Груп - Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Ген. Колев 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103886691
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 15.09.2005 
Предмет на дейност: Вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, туристическа и агентска дейност (след лиценз), хотелиерство, ресторантьорство, търговска, лизингова, рекламна, финансова, посредническа и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със закон.
 

20.05.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
17.06.2005: Съветът на директорите на "М Груп" - АД, Варна, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 442 пъти
[2016: 157, 2015: 36, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 140, 2011: 14, ... ]