Кратък фирмен профил

Белпром БГ АД - София


Контакти

София, 1000
ж.к. Слатина, ул. Прелом 6-2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131269829
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 03.06.2019 
Предмет на дейност: Строителство и строително-ремонтна дейност, търговия с метали и изделия и метали /след получаване на необходимите разрешения при спазване на законовите изисквания, рекламни услуги, производство и търговия /вътрешна и външна/ с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантъорство, всички други търговски сделки, незабранени със закон.
 

12.08.2010: Белпром БГ АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.11.2005: Съветът на директорите на "Белпром БГ" - АД, София, на основание...
05.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 691 пъти
[2016: 247, 2015: 61, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 174, 2011: 62, ... ]