Кратък фирмен профил

Перла Холидейз АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Рилска 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102893099
Капитал (лв.): 665 556
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Предмет на дейност: Хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност, откриване на увеселителни заведения и заведения за обществено хранене, организиране на шоупрограми, придобиване и управление на дялови участия в други дружества, участие в приватизационни сделки, търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби, строителна дейност, проектиране, строеж, реставрация и обзавеждане на сгради, производство, продажба и доставка на строителни материали, инвестиционно-проучвателни, проектантски, инженерингови, иновационни услуги, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, реклама и информационно осигуряване, консултантски услуги.
 

07.02.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.09.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.08.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 168 пъти
[2016: 61, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]