Кратък фирмен профил

Енергострой АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Будапеща 100
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106006406
Капитал (лв.): 50 750
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.09.2016 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, строителство, ремонт, реконструкция, модернизация и експлоатация на енергийни обекти в страната и чужбина, производство и продажба на готови изделия и услуги, търговска и инженерингова дейност, ремонт, реконструкция и модернизация на обекти в страната и чужбина, търговия с меден и алуминиев валцдрат, изолирани и неизолирани медни, алуминиеви, сплавни и алуминиево-стоманени проводници, както и проводници с лакова изолация, производство на електроапаратура за различни нива на напрежение, разпределителни и измервателни трансформатори, битови електро- и електронни уреди, телекомуникационни средства, средства за автоматизация и защита в електроенергетиката, производство и разпределение на електрическа енергия, изграждане и ремонт на електропроводи, комплектни енергийни обекти и тяхната експлоатация, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
09.02.2010: Съветът на директорите на ”Енергострой“ – АД, София, на...
03.02.2010: Енергострой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
04.06.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
04.06.2009: Агенцията за приватизация (АП) намалява с 20% минималната цена...
17.03.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
20.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 101 пъти
[2016: 235, 2015: 31, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 104, 2011: 171, ... ]