Кратък фирмен профил

Булдени ООД - София


Контакти

София, 1404
ул. Боянски водопад 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831222131
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и строително-ремонтни работи. производство на стоки за бита и потребление. изграждане, организация и експлоатация на промишлени обекти, магазини, ателиета и складове за търговия на едро и дребно с xранителни и промишлени стоки. международен и вътрешен туризъм-xотелиерство и ресторантъорство. международен и вътрешен транспорт на пътници и товари. производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопански стоки. лизинг на съоръжения, машини и апарати. търговия с недвижими имоти. маркетинг, консултинг и оценка на инвестиционни обекти, осносвни средства и имущества, износ, внос и реекспорт. представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и друга стопанска дейност, разрешена от закона.
 

01.10.2015: Новата ограда с Турция вече минава 48 млн. лв. Повече от 48...
21.05.2014: Изграждането на първия технологичен парк заседна в КЗК Началото...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
01.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.03.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.03.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 219 пъти
[2016: 71, 2015: 36, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 4, ... ]