Фазерлес АД-Силистра (4F6) Уведомление за промяна в дяловото участие в публично дружество съгл. чл. 145 от... още
 „Сиенит инвест“ООД и 12 инвеститори от Израел, всички заедно обединени в дружествата „Сенсор – С“ООД и... още
 ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) На проведено ОСА от 25.06.2015 год. на ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) са взети... още
 Билборд АД-София (5BP) Уведомление за решенията, приети от ОСА на 30.06.2015... още
 Алфа България АД-София (VZW) На проведено ОСА от 26.06.2015 год. на Алфа България АД-София (VZW) са взети... още
 И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
02.07: Аква Куул АД - София
02.07: Виастрой АД - Смолян
02.07: Витатур-Инвест АД - Бургас
02.07: Булгарлизинг АД - София [Ликвидация]
02.07: Рила Инвест АД - Дупница
02.07: Рилалес АД - Дупница
02.07: Рьопке АД - София
02.07: Интегралкооп АД - Варна
02.07: Наба Инвест АД - Варна [Ликвидация]
02.07: Парк Мария Луиза АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  05.07: 16 г. от деноминирането на българския лев
08.07: Краен срок за подаване на предложения по първата процедура на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ за подобряване на производствения капацитет в МСП
15.07: 21 години ЧПГ Банкер
28.07: „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 10 години от учредяването си
31.07: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за АД-та
27.08: БТС - 120 години от основаването
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 16 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: 22 септември - Ден на Независимостта на България
24.09: Две година от официалното откриване на MyCompetence
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Джобтайгър ООД - София
 Джобс.БГ ЕООД - София
 Солвей Соди АД - Девня
 Рум Ойл ООД - Правец
 Струма Петрол ЕООД - София
 Арена И.Т. ЕООД - Пловдив
 Вам Логистикс ООД - Пазарджик
 НИС Петрол ЕООД - София
 ОМВ България ООД - София
 Лукойл-България ЕООД - София
 Лайт Комерс ООД - Пловдив
 Тибиел ЕООД - Перник