Кратък фирмен профил

Комидор АД - София


Контакти

София, 1421
ж.к. Лозенец, ул. Горски пътник 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115803155
Капитал (лв.): 160 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 22.09.2020 
Предмет на дейност: Производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, комисионна, спедиционна, лизингова, складова дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външнотърговска дейност, xотелиерска, ресторантъорска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, счетоводство, производство на филми, видео и звукозапис, издателска и печатарска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижим имот с цел продажба, мениджмънт, предоставяне на всякакъв вид услуги за населението, туристическа дейност, строителна дейност, дърводелски и предоставяне на други услуги
 

09.02.2009: Комидор АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 243 пъти
[2016: 126, 2015: 23, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 2, ... ]