Кратък фирмен профил

Групама Застраховане ЕАД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 47 А, бл. В, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131421443
Капитал (лв.): 7 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Предмет на дейност: Дружеството е застрахователзастрахователна дейност, по следните видове застраховки:1.застраховка "пожар и природни бедствия"; 2.застраховка"други щети на имущество"; 3.застраховка"помощ при пътуване/асистанс/"; 4.застраховка"злополука"; 5.застраховка"гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство. 6.застраховка "разни финансови загуби"
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
26.01.2018: КФН одобри проспекта на Опортюнити България Инвестмънт за...
02.01.2018: Групама ще плаща обезщетения на засегнати от София тур и Холидей...
20.12.2017: Туроператор обяви фалит, пропадат планирани пътувания „София...
04.10.2017: КФН вписа емисия акции на Велграф Асет Мениджмънт На...
25.07.2017: Акционерите на Групама ще преструктурират българската си...
20.03.2014: Три от компаниите по общо застраховане в страната приключиха...
16.08.2013: За първите шест месеца на 2013 г. дружествата по общо...
18.11.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.08.2010: 8 застрахователи с общо 16,5 млн. лв. загуби Осем...
09.09.2009: Двете застрахователните дружества на “ДСК Гаранция” официално...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 939 пъти
[2016: 117, 2015: 59, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 152, 2011: 133, ... ]