Кратък фирмен профил

Вабо хит ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Московска 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131217768
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Общи събрания: Последно - 15.04.2019 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна и издателска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, агентска, комисионерска и лизингова дейност, консултантска дейност в сферата на финансите и правото, маркетинг и мениджмънт, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон.
 

07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.01.2007: Вабо Хит ЕООД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: -...
04.01.2007: В БФБ-София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал. 5,...
30.08.2006: Четири големи групи доминиращо печелят поръчките за ремонт на...
30.05.2006: “Холдингово дружество Пътища” сключи договор с ИА “Пътища” за...
13.01.2006: Вабо хит ЕООД-София е придобило акции от капитала на: - ХД...
12.01.2006: "Вабо хит" ЕООД е придобило 24% от капитала на ХД "Пътища", се...
10.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 195 пъти
[2016: 73, 2015: 12, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 64, 2011: 1, ... ]