Кратък фирмен профил

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 51Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131457471
Капитал (лв.): 33 145 400
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018  Предстоящо - 28.06.2019 
Продукти и услуги:
Секюритизация на недвижими имоти
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 113   стр.    
30.05.2019: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) В БФБ АД са постъпили...
28.05.2019: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
02.05.2019: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис...
02.04.2019: Феърплей Пропрътис АДСИЦ без дивидент за 2018 г. Феърплей...
28.03.2019: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
31.01.2019: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
05.11.2018: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ...
30.10.2018: Феърплей Пропъртис със 772 хил. лв. печалба за разпределяне през...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 259 пъти
[2016: 1 428, 2015: 552, 2014: 299, 2013: 598, 2012: 1 477, 2011: 1 065, ... ]