Кратък фирмен профил

Соло спорт ООД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Липа 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126645219
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Международен автомобилен транспорт на товари, логистика, международни превозни сделки, международен вътрешен транспорт, спедиции, лицензионни, търговски сделки, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, покупка на стоки или вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни сделки, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, програмни, импресарски и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, авторемонтни, автотенекеджийски услуги (под формата на предприятие).
 

25.04.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.08.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 333 пъти
[2016: 69, 2015: 24, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 102, 2011: 36, ... ]