Кратък фирмен профил

ЕнергоСервиз АД - София


Контакти

София, 1408
Епископ Протоген, бл. 43, вх. Б, офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200334806
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.02.2019 
Предмет на дейност: Сервизна и инженерингова дейност по поддръжка, развитие и проектиране на системи в тец и аец, внос на резервни части за системи в тец и аец, търговия със стоки и посредничество от всякакъв вид и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 

05.06.2014: “Уестингхаус” подписа с 3 български компани Споразумения с три...
19.10.2009: Енергосервиз - София АД - София свиква Извънредно общо събрание...
14.03.2009: Енергосервиз - София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.09.2008: Енергосервиз - София АД - София свиква Извънредно общо събрание...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 088 пъти
[2016: 409, 2015: 64, 2014: 51, 2013: 102, 2012: 184, 2011: 108, ... ]