Кратък фирмен профил

Постфинанс ЕАД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 17-19, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131460930
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 09.03.2009 
Продукти и услуги:
На 10 май 2013 година “ПОСТФИНАНС” ЕАД получи индивидуална лицензия № 3-010-02 за извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България.
Предмет на дейност: Проектиране, експлоатация, внедряване, управление, развитие, стандартизация, реализация па единна система за обслужване, авторизация на разплащанията и всички съпровождащи ги дейности, чрез използване на разплащателни карти в рб, включително на системата за обслужване на плащания, чрез използване на разплащателни карти в страната към байковата интегрирана система за електронни разплащания, предоставяне на финансови услуги на потребители, издаване на кредитни карти, създаване, инсталиране и поддръжка на технически средства, и оборудване на обслужването им, доставка и снабдяване с потребителски, технически и други стоки и услуги, търговско посредничество, агентиране и представителство па местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова дейност в страната и чужбина, производство и покупка на други стоки или други вещи с цел продажба, обработка или преработка в страната и в чужбина, производство, издателска и печатарска дейност и услуги в страната и в чужбина, консултантска, рекламна и информационна дейност в страната и в чужбина, програмни, импресарски или други услуги, факторинг, изпълнение на пощенска услуга - пощенски парични преводи, извършване на презгранични пощенски парични преводи, сделки с интелектуална собственост и всякакви други дейности и сделки, незабранени със закон.
 

30.12.2017: Извадка от годишния доклад на Комисията за регулиране на...
08.11.2015: Последният пощенски бастион Две компании за парични преводи...
14.08.2015: Паричните преводи - апетитна хапка Много интересен сегмент са...
10.05.2013: Протокол No 53 от редовно заседание на Комисията за регулиране...
13.07.2009: Постфинанс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.06.2007: "Трейс груп холд" и "Финанс инженеринг" планират да излязат на...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 212 пъти
[2016: 85, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 69, 2011: 4, ... ]