Кратък фирмен профил

Белстар инвест АД - Белослав


Контакти

Белослав, 9178
ул. Александър Стамболийски 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103964503
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 14.06.2018  Предстоящо - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване и управление на недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, мениджмънт, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на надлежно разрешение), транспортни услуги, производство и търговия със селскостопански продукти и промишлени изделия, софтуер и хардуер, придобиване на дялове и акции и участие в други дружества в страната и в чужбина.
 

23.12.2009: Белстар инвест АД - Белослав свиква Извънредно общо събрание на...
03.04.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.10.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 827 пъти
[2016: 264, 2015: 69, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 199, 2011: 60, ... ]