Кратък фирмен профил

Системкомерс ООД - София


Контакти

София, 1680
ул. Генерал Стефан Тошев 8А, вх. В, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204948150
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 17.12.2017 
Предмет на дейност: Инженерингова дейност, проучване, проектиране и поддържане на технически средства и системи за автоматизация, транспортна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон, която по обем и предмет изисква да се води по търговски начин.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
01.10.2010: Системкомерс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
20.01.2010: Системкомерс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Системкомерс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
19.01.2009: Системкомерс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
02.02.2007: Съветът на директорите на "Системкомерс" - АД, София, на...
03.02.2006: Съветът на директорите на "Системкомерс" - АД, София, на...
20.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.04.2005: Съветът на директорите на "Системкомерс" - АД, София, на...
27.01.2004: Съветът на директорите на "Системкомерс" - АД, София, на...
04.07.2003: Печалба в размер на 964 000 лв. отчете за 2002 г. Каучук...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 882 пъти
[2016: 153, 2015: 70, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 230, 2011: 81, ... ]