Кратък фирмен профил

И Ай Джей ООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Сан Стефано 17, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175042929
Капитал (лв.): 2 810 700
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспециализирани магазини
Предмет на дейност: Управление на собственост, консултантска, посредническа и предприемаческа дейност, предоставяне на счетоводни и финансови услуги, в това число организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.
 

25.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.11.2008: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 484 пъти
[2016: 192, 2015: 46, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 163, 2011: 5, ... ]