Кратък фирмен профил

Метал инжинеринг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Асеновградско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115900871
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 23.03.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с метални изделия, спедиторска, складова, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, сделки с недвижими имоти, всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

16.04.2010: Метал инжинеринг АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
26.03.2009: Метал инжинеринг АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
17.11.2008: Метал инжинеринг АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
11.11.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.01.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Метал инженеринг" - АД, Пловдив, на...
14.11.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.09.2006: Съветът на директорите на "Метал Инжинеринг" - АД, Пловдив, на...
12.09.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 055 пъти
[2016: 236, 2015: 33, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 147, 2011: 150, ... ]