Кратък фирмен профил

Бургаска строителна компания АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Пробуда 15, вх.Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102945432
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане, експлоатация, поддържане и използване на водностопански системи, услуги по изграждане, експлоатация и поддръжка на системи за водоснабдяване и канализация, хидроенергетика и отводняване, дейности по укрепване и поддържане на леглата и бреговете на реките, залесяване на басейните и други дейности по регулиране оттичането на водите и предотвратяване на наводнения, услуги и дейности по изграждане, поддържане и използване на съоръжения по пречистване на замърсени води, проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения и системи за съхранение на водните системи, услуги и дейности по проектиране, изграждане, поддържане и използване на сгради за жилищно, туристическо и индустриално предназначение, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.
 

10.04.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
03.06.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.07.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Бургаска строителна компания" - АД,...
19.01.2007: Съветът на директорите на "Бургаска строителна компания" - АД,...
13.10.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 496 пъти
[2016: 189, 2015: 33, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 121, 2011: 29, ... ]