Кратък фирмен профил

Гарантстрой комплект АД - София


Контакти

София, 1680
ул. Природа 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175046468
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Пътно строителство, водопроводно и канално строителство, високо и ниско строителство, както и всякакъв друг вид строителна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон.
 

09.12.2010: Гарантстрой комплект АД - София свиква Извънредно общо събрание...
27.04.2009: Гарантстрой комплект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2009: Гарантстрой комплект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2009: Гарантстрой комплект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 610 пъти
[2016: 154, 2015: 77, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 220, 2011: 34, ... ]