Кратък фирмен профил

Главболгарстрой Холдинг АД - София


Контакти

София, 1619
ул. Дамяница 3-5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175020797
Капитал (лв.): 7 440 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.06.2015 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации и други дългови ценни книжа; придобиване, управление и продажба на права, свързани с акции, облигации, дългови ценни книжа и инвестиционни договори; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; придобиване, управление, оценка и продажба на права в областта на интелектуалната собственост, включително авторски права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн, технологически процеси, гудуил и ноу-хау; придобиване, управление и продажба на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти; придобиване, управление, оценка и продажба на права за търсене, проучване, извличане и добиване на природни ресурси, права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление; инвестиционен маркетинг, консултации и финансови анализи; финансиране на дружества, в които дружеството участва; извършване на обмяна на валута /след разрешение по установения за това ред/; предоставяне на административно-технически, управленски, посреднически и други вътрешногрупови услуги на дружествата от корпоративната група; друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
29.03.2018: B cтpaнaтa в мoмeнтa peгиcтpиpaнитe ?oмпaнии в строителния...
21.12.2015: Еко селище "Белчински извор" е нова инвестиция на...
02.01.2014: Прогнози 2014: Строителството в капана на спада Спадът на...
10.04.2013: Пътища с бъдеще Седем големи пътни проекта за седем години....
11.12.2012: Най-скъпата магистрала С цена от малко над 4.1 млн. евро на...
03.02.2010: Столична община ще продава строителното дружество БКС център на...
08.12.2009: Главболгарстрой Холдинг АД - София свиква Извънредно общо...
26.10.2009: Търсят консултант за многофункционалната спортна зала в...
22.10.2009: Четириетажната сграда на спортната тренировъчна база "Спорпалас"...
20.10.2009: До края на тази година 35 000 души, заети в строителстовто, ще...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 008 пъти
[2016: 182, 2015: 129, 2014: 116, 2013: 233, 2012: 455, 2011: 325, ... ]