Кратък фирмен профил

Юнайтед пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ул. Александър Жендов 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175147403
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.05.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набиране чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобриния с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
27.03.2018: БФБ спря търговията с девет дружества заради неплатени...
26.03.2018: С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД (Протокол №...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
01.03.2018: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) Юнайтед пропъртис...
29.01.2018: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) Юнайтед пропъртис...
18.10.2017: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) Считано от 16 октомври 2017...
10.10.2017: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) Юнайтед пропъртис...
24.07.2017: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) Юнайтед пропъртис...
17.05.2017: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) На проведено редовно ОСА от...
18.04.2017: Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София (5U7) Юнайтед пропъртис...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 136 пъти
[2016: 277, 2015: 168, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 341, 2011: 74, ... ]