Кратък фирмен профил

С И А Комерс ООД - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Белите брези, бл. 21, вх. 1, ет.11, ап. 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131182865
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, реклама, всякакви дейности, незабранени със закон, обмяна на валута.
 

22.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 366 пъти
[2016: 134, 2015: 32, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 134, 2011: 5, ... ]