Кратък фирмен профил

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Ген. Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175161352
Капитал (лв.): 6 925 156
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
01.07.2019: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) На проведено редовно...
18.06.2019: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) Поради липса на...
04.06.2019: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
27.05.2019: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) В БФБ АД е постъпило...
21.05.2019: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) В БФБ АД е постъпила...
20.05.2019: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) В БФБ АД е постъпило...
15.05.2019: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) В БФБ АД са...
14.05.2019: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) В БФБ АД са...
08.05.2019: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) В БФБ АД са...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 461 пъти
[2016: 668, 2015: 171, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 434, 2011: 267, ... ]