Кратък фирмен профил

Стройинвест ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Славянска 6, ет.1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131552421
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Консултантска дейност, посредническа дейност, разработване и реализация на бизнес и инвестиционни проекти; програми за финансово оздравяване; разработване и оценка на : недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови институции, други активи включително произведения на изкуството, нумизматиката и филателията; реализация на лизингови сделки; договори за факторинг и франчайзинг; инженеринг и консултинженеринг; търговска и външноикономическа дейност; строителство; сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективноаст; търговия на едро и дребно; внос-износ на продукция, суровини, материали и оборудване; сделки с обекти на интелектуалната собственост; сделки с недвижими имоти, транспортна, спедиционна и складова дейност; рекламна, импресарска, пречатарска и издателска дейност; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица ; както и всяка друга дейност незабранена от закон.
 

30.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с чл....
11.12.2006: В сделка, на пръв поглед представляваща само прехвърляне на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 301 пъти
[2016: 90, 2015: 28, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 109, 2011: 17, ... ]