Кратък фирмен профил

Паркинги ДС АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Трети март 32, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160060003
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Производство, търговия на едро и дребно и други незабранени със закон дейности.
 

23.06.2010: Паркинги - ДС АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание на...
28.04.2010: Паркинги - ДС АД - Асеновград свиква Извънредно общо събрание на...
22.03.2010: Паркинги - ДС АД - Асеновград свиква Извънредно общо събрание на...
29.02.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.02.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.12.2006: Съветът на директорите на "Волантранспорт - 2005" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 389 пъти
[2016: 132, 2015: 35, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 86, 2011: 30, ... ]