Кратък фирмен профил

Спринт 73 ООД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
бул. Митрополит Андрей 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 835031725
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кухненски мебели, без столове
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с горива и енергоносители; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство и посредничество; складова, спедиционна и транспортна дейност; производство и търговия с машиностроителна, xранителна и селскостопанска продукция; проектантска, инженерингова и строителна дейност; xотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизингови и други подобни услуги; търговска и външнотърговска дейност, след регистрация или снабдяване с лиценз за дейностите за които се изискват.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 217 пъти
[2016: 115, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 59, ... ]