Кратък фирмен профил

Критие ООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1618
ул. Борово 52Г, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131358594
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 15.08.2018 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт, производство и търговия със стоки, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество и представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.05.2017: “Транстрейдинг” ЕООД е основано през 2003 г. с първи собственик...
10.03.2017: Синдиците на КТБ продават офиси на банката за 20 млн....
17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
16.07.2014: Семейството на Иван Костов има няколко депозита за общо около 1...
20.09.2012: Хелт енд уелнес АДСИЦ купува три имота в Габровско за 1.78 млн....
07.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.03.2007: Критие ЕООД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: -...
22.03.2007: В БФБ - София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал....
25.01.2007: Критие ЕООД-София е придобило акции от капитала на: - Вамо...
18.01.2007: В БФБ-София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал. 5,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 232 пъти
[2016: 118, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 61, 2011: 2, ... ]