Кратък фирмен профил

БГ Ауто ЕАД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Стрелбище бл. 11 вх.А ет.6 ап.69
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831726996
Капитал (лв.): 1 816 400
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 24.02.2004 
Предмет на дейност: Посредническа дейност, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, туристическа, продуцентска дейност, посредничество и търговия с недвижими имоти, предоставяне на услуги в сферата на общественото хранене, хотелиерството, продажба на промишлени стоки, експлоатация на заведения за атракции и увеселителни заведения и друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
16.05.2011: Столичната община си търси 3,7 млн. лв. стари неплатени данъци...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.10.2005: Служители на Патентното ведомство са глобили "БГ ауто” АД за...
16.03.2005: Европейската централа на автомобилната компания General Motors е...
22.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.01.2005: Списък на фирмите регистрирани в Данъчната администрация като...
07.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 425 пъти
[2016: 10, 2015: 20, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 61, 2011: 65, ... ]