Кратък фирмен профил

Риф-08 - Тодоров, Христева с-ие СД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Петър Божинов 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040369578
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия на книги, книжарски стоки, книжна конфекция, канцеларски материали, хранителни и промишлени стоки, антиквариат и повторно изкупуване; доставка на стоки но домовете; търговия със стоки на бартерна основа и др. с други страни; услуги на размножителна техника, машинопис; организиране с помощта на други фирми на продажба на търсени образци, специализирана литература, аудиовизуални средства, грамофонни плочи, реклама; организиране на екскурзии в страната и чужбина; хотелиерски услуги.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 122 пъти
[2016: 22, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]