Кратък фирмен профил

Щайнбергер - Стефан Дервишев ЕТ - София


Контакти

София, 1463
ул. Хан Аспарух 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121053904
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Предмет на дейност: Продажба на доставени стоки, производство на селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, външнотърговска и всяка друга дейност, незабраенна от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 382 пъти
[2016: 176, 2015: 31, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 127, ... ]