Кратък фирмен профил

Боско Строй ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1616
ул. Боянска река 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130462095
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 19.02.2018 
Предмет на дейност: Транспортни услуги, строителство, представителство в чужбина, внос-износ, вътрешна и външна търговия, ресторантьорство, производство на строителни разтвори, разработка, добив и експлоатация на мини и кариери, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 292 пъти
[2016: 147, 2015: 26, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 75, 2011: 6, ... ]