Кратък фирмен профил

Мирамар Филм ООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Йордан Йовков, бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130552767
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кино- и видеофилми
Предмет на дейност: Производство и разпространение на кино и видео продукти, рекламна, информационна, издателска, импресарска и продуцентска дейност и осъществяване на всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

27.12.2011: Подаряваме на Националния филмов център сайта www.netcinema.bg,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 172 пъти
[2016: 65, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 2, ... ]