Кратък фирмен профил

Север Холдинг АД - София


Контакти

София, 1836
ж.к. Левски Г, бл. 40, вх. В, офис 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104075827
Капитал (лв.): 780 660
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 03.09.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
04.09.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) На проведено извънредно ОСА от...
10.08.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
30.07.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
20.07.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за...
28.06.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) На проведено редовно ОСА от...
28.05.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ-София АД са постъпили...
28.05.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
20.04.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
30.03.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София публикува...
29.03.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 156 пъти
[2016: 336, 2015: 137, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 413, 2011: 235, ... ]