Кратък фирмен профил

Република холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Цар Асен 7, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121676036
Капитал (лв.): 116 284
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всякаква друга незабранена със закон дейност; вписва преминаване от двустепенна в едностепенна система на управление.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
25.06.2019: Република Холдинг АД-София (6R3) На проведено редовно ОСА от...
10.06.2019: Република Холдинг АД-София (6R3) Поради липса на кворум,...
10.05.2019: Република Холдинг АД-София (6R3) В БФБ АД са постъпили...
10.05.2019: Република Холдинг АД-София (6R3) В БФБ АД са постъпили...
08.05.2019: Република Холдинг АД-София (6R3) В БФБ АД са постъпили...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
26.06.2018: Република Холдинг АД-София (6R3) На проведено редовно ОСА от...
08.06.2018: Република Холдинг АД-София (6R3) Поради липса на кворум,...
03.05.2018: Република Холдинг АД-София (6R3) В БФБ-София АД са постъпили...
27.04.2018: Република Холдинг АД-София (6R3) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 009 пъти
[2016: 611, 2015: 104, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 279, 2011: 219, ... ]