Кратък фирмен профил

София комерс кредит груп АД - София


Контакти

София, 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев, бл. 58, ателие 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175302519
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Общи събрания: Последно - 18.10.2007 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
31.03.2014: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс Заложни...
27.04.2012: София Комерс Кредит Груп АД е купило 15 000 обикновени акции на...
27.04.2012: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) Уведомление за...
21.03.2012: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) Уведомление съгласно...
14.12.2010: Софийският районен съд, III гр. отделение, 89 състав, по гр.д. №...
10.09.2010: Емитент: София Комерс-Кредит груп АД-София (04SA) На основание...
21.04.2010: В х3news е постъпила следната информация от София Комерс-Кредит...
21.04.2010: В х3news е постъпила следната информация от София Комерс-Заложни...
15.03.2010: Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации,...
28.12.2009: Постъпила е следната информация от София Комерс-Кредит груп...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 670 пъти
[2016: 156, 2015: 16, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 84, 2011: 92, ... ]