Кратък фирмен профил

Топ Билд ООД - Варна [Несъстоятелност]


Контакти

Варна, 9000
ул. Дубровник 58
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103785639
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.05.2018 
Предмет на дейност: Комплексна инженерингова дейност в областта на строителството, комплексно проучване, проектиране, строителство и ремонт на сгради, обекти и съоръжения с гражданско и промишлено предназначение, консултантска и проектантска дейност в областта на архитектурата и строителството, дейност по реставрация и консервация на недвижими имоти и движими вещи, вътрешен дизайн и оформление на сгради, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия със строителни материали, полуфабрикати и строителна техника в страната и в чужбина, независим строителен надзор в строителството (след получаване на лиценз), независим строителен надзор в проектирането (след получаване на лиценз), покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, ремонтна, сервизна, снабдителска, транспортна дейност, превоз на пътници и товари, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, маркетинг, рекламна и програмна дейност, реекспорт, бартерни и консигнационни сделки, търговско представителство, агентство, посредничество, рент-а-кар, отдаване на транспортни средства и други вещи под наем; обучение, квалификация и преквалификация и всички други дейности, които не са забранени със закон.
 

26.10.2009: Офис сграда подчертава ъгъла на ул. "Дунав" и "Козлодуй" във...
30.03.2009: Строят жилищна сграда в местността Траката край Варна Нова...
23.03.2009: Нова офис сграда ще отвори врати до месец във Варна Нова...
07.02.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Люк...
02.11.2006: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Люк...
18.02.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 410 пъти
[2016: 119, 2015: 21, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 123, 2011: 33, ... ]