Кратък фирмен профил

Руен Холдинг АД - Кюстендил


Контакти

Кюстендил, 2500
ул. Оборище 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109050379
Капитал (лв.): 301 255
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.12.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдингът участва; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружествата, в които холдингът участва; извършване на производствена и търговска дейност, която не е забранена със закон, сключване на сделки по предмета на дейност и съобразно обичайната търговска практика, включваща сключване на банкови кредити, предоставяне на обезпечения, както и друга търговска дейност, подпомагаща и обслужваща дъщерните дружества на холдинга, земно-изкопни, строително-насипни, рекултивационни и ликвидационни услуги, транспорт и добив на суровини, материали и полезни изкопаеми, извършване на производствена и търговска дейност, която не е забранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
31.01.2018: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
16.01.2018: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) На проведено извънредно ОСА от...
01.12.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил...
24.11.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) В БФБ-София АД са постъпили...
23.11.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
26.10.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
22.08.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
21.07.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
12.06.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) На проведено редовно ОСА от...
19.05.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 653 пъти
[2016: 420, 2015: 216, 2014: 213, 2013: 427, 2012: 869, 2011: 464, ... ]