Кратък фирмен профил

Холдинг Света София АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121661963
Капитал (лв.): 4 940 553
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни дружества, управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерни дружества. дружеството може да извършва и всякаква друга търговска дейност, освен забраната със закон
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
12.11.2018: Във връзка с подадено по чл. 43, ал. 1 от Част III Правила за...
08.11.2018: Холдинг Света София АД-София (4HS) На проведено извънредно ОСА...
24.10.2018: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
09.10.2018: Холдинг Света София АД-София (4HS) На основание чл. 84, ал. 1...
19.09.2018: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 21.09.2018 г. /петък/ е...
14.09.2018: Холдинг Света София АД-София (4HS) В БФБ АД са постъпили...
22.08.2018: Холдинг Света София АД-София (4HS) Във връзка с решение на...
18.07.2018: Холдинг Света София АД-София (4HS) На проведено редовно ОСА от...
04.07.2018: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
17.05.2018: Холдинг Света София АД-София (4HS) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 153 пъти
[2016: 624, 2015: 241, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 579, 2011: 389, ... ]