Кратък фирмен профил

Аджибадем Сити клиник Диагностично - консултативен център Токуда ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175092750
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Общи събрания: Последно - 19.12.2011 
Предмет на дейност: Извършване на профилактика, диагностика, консултации, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, предписание на лекарства, превързочни материали, медицински пособия, лабораторни и други диагностични изследвания, определяне на вида и обема домашни грижи и помощ на болните, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на съдебномедицинска експертиза, наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и грижи за физическото и психическото развитие на лица под 18 г., извършване на дейности по здравна промоция, трудова медицина и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на медицински действия и манипулации под контрола и дейността на дружеството, издаване на документи, свързани с посочената дейност.
 

08.01.2019: Болница Токуда осъди Здравната каса на рекордно висока сума от...
07.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.02.2009: Диагностично-консултативен център Токуда АД - София свиква...
25.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.08.2007: Здравноосигурителен фонд на "Токуда" получи лиценз от Комисията...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 276 пъти
[2016: 129, 2015: 20, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 88, ... ]