Кратък фирмен профил

Инвестстрой билд АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 83 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175110682
Капитал (лв.): 1 340 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Проектантска дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна архитектура и ремонтна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, предприемаческа дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, търговска дейност в страната и в чужбина и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

19.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 599 пъти
[2016: 203, 2015: 51, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 189, 2011: 42, ... ]