Кратък фирмен профил

Трейд Стил АД АД - Русе


Контакти

Русе, 7003
бул. Тутракан 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117670020
Капитал (лв.): 625 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия на стоманобетонни конструкции, комплексни, сервизни, ремонтно-технически и други изделия от стоманобетонни елементи, конструкции, строителни, транспортни, търговия и инженерингови дейности, маркетинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговия, представителство и агентство между наши и чужди фирми и граждани, лизингови и консигнационни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за тези дейности изискващи лицензиране или разрешителен режим-след получаването му.
 

24.11.2016: През 2007 г. дружеството жалбоподател „Билбобул” ООД сключило...
27.04.2010: Трейд Стил АД АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Трейд Стил АД АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 322 пъти
[2016: 132, 2015: 37, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 82, 2011: 7, ... ]