Кратък фирмен профил

Екотур Сливен ЕООД - Сливен [Несъстоятелност]


Контакти

Сливен, 8800
ж.к. Дружба, бл. 29, вх.В, ет.1, ап.1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119626439
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 12.03.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, организиране и провеждане на туризъм, екскурзии, туристически летувания, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, маркетинг и проучване на пазари, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и предоставянето на всякакви незабранени със закон услуги.
 

14.07.2009: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.09.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 306 пъти
[2016: 203, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 1, ... ]