Кратък фирмен профил

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Цар Освободител 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148068097
Капитал (лв.): 682 500
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2016  Предстоящо - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични срадства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
26.05.2017: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) В...
06.07.2016: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) На...
26.05.2016: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) В...
20.08.2015: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) На...
16.07.2015: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) В...
10.07.2015: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) В...
07.07.2015: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) В...
23.12.2014: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) На...
10.11.2014: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) В...
28.05.2014: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) На...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 942 пъти
[2016: 104, 2015: 133, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 164, 2011: 120, ... ]