Кратък фирмен профил

Полеми ЕООД - София


Контакти

София, 1113
ул. Фредерик Жолио-Кюри 44, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121007650
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Предмет на дейност: Производство и търговия с всички разрешени от закона хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, производство на платове и дрехи, хотелиерство и ресторнтъорство, вътрешен и международен туризъм, транспортна и спедиторска дейност, рекламна дейност, търговско представителство, агентство и посредничество, всички видове услуги, вътрешна и външна търговия, всяка разрешена от закона стопанска и търговска дейност.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 130 пъти
[2016: 30, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]