Кратък фирмен профил

Бул холдинг АД - София


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121658390
Капитал (лв.): 149 122
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдингът притежва акции, финансиране на дружества, в които холдигът участва, други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
03.05.2010: Бул холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2009: Бул холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Бул холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Бул холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.11.2006: Софийският градски съд на основание 6 във връзка с чл. 231 ТЗ...
28.11.2006: Софийският градски съд на основание 491а, ал. 2 ГПК във връзка с...
23.05.2006: Съветът на директорите на "Булхолдинг" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 286 пъти
[2016: 209, 2015: 70, 2014: 53, 2013: 107, 2012: 228, 2011: 187, ... ]