Кратък фирмен профил

Холдинг Сигурност АД - София


Контакти

София, 1000
ж.к. Младост 4, бл. 441, вх. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121610399
Капитал (лв.): 125 632
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.07.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
24.08.2010: На 54 години почина бившият депутат, член на Висшия съвет на БСП...
14.05.2010: Сигурност Холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.07.2009: Сигурност Холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.10.2004: Съветът на директорите на Холдинг "Сигурност" - АД, София, на...
26.07.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.07.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
01.04.2002: Собственик: ХОЛДИНГ СИГУРНОСТ АД Дружество: "СТЪКЛОПЛАСТИК"...
25.01.2002: Управителният съвет на холдинг "Сигурност" - АД, София, на...
10.07.2001: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 601 пъти
[2016: 175, 2015: 40, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 131, 2011: 53, ... ]