Кратък фирмен профил

Пълдин Холдинг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Брезовско шосе 176
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115237248
Капитал (лв.): 811 764
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2017  Предстоящо - 01.03.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използването на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, приемане на депозити от дъщерните дружества, управление на парични средства на дъщерните дружества съгласно разпоредбите на тз, собствена производствена и търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
13.02.2018: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Уведомление за промяна датата...
09.02.2018: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) В БФБ-София АД са постъпили...
05.02.2018: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) В БФБ-София АД са постъпили...
30.01.2018: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
30.11.2017: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
30.10.2017: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
30.08.2017: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
25.07.2017: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
04.07.2017: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) На проведено редовно ОСА от...
16.06.2017: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Поради липса на кворум,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 315 пъти
[2016: 225, 2015: 157, 2014: 87, 2013: 175, 2012: 466, 2011: 333, ... ]