Кратък фирмен профил

А и В 5 ЕООД - София


Контакти

София, 1614
кв. Овча купел, ул. Дъга 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130436691
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: строителство и строително-ремонтна дейност, външна и вътрешна търговия с промишлени и хранителни продукти, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност, вътрешен и международен туризъм, маркетинг и реклама, търговия с продукти на интелектуалната собственост, както и всякакви други дейности, незабранени от действащото законодателство.
 

09.01.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 506 пъти
[2016: 169, 2015: 58, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 159, 2011: 22, ... ]